Lee Jun-young

Lee Jun-young

Được biết đến: Acting
Sinh nhật: 1997-01-22
Nơi Sinh: Seoul, South Korea
Còn được Biết đến Như: 이준영, Lee Joon-young, Lee Jun-yeong, Lee Joon-yeong, 준, 루키스, 李濬荣, Joon-Young Lee

Danh Sách Phim Của Lee Jun-young