ოლდბოი 2003

ოლდბოი უფასო სრული ფილმები

HD 8.255 120 წუთი

Oldboy არის რეჟისორ პარკ ჩან-ვუკის დრამა შურისძიების შესახებ. Based on a Manga comic it depicts the suffering path of a man who must deal with the never ending torment of having unknowingly made someone his enemy.
გამვიდა: 2003-11-21
ვასკვლავები: Lim Joon-hyung, 정정훈, 김상범, 박찬욱, Hwang Jo-yoon
ვასკვლავები: 최민식, 유지태, 강혜정, 김병옥, 지대한

ფილმის სიმულატორები

ფილმის რეკომენდაციები