John Lasseter

John Lasseter

Được biết đến: Production
Sinh nhật: 1957-01-12
Nơi Sinh: Hollywood, Los Angeles, California, USA
Còn được Biết đến Như: John Alan Lasseter, 约翰·拉塞特, 約翰·拉薩特

Danh Sách Phim Của John Lasseter

HD

The Pixar Story

2007 Movie
HD

These Amazing Shadows

2011 Movie
HD

Fog City Mavericks

2007 Movie
HD

Imagining Zootopia

2016 Movie
HD

Bozzetto non troppo

2016 Movie
HD

Motori Ruggenti

2017 Movie
HD

The Making of TRON

2002 Movie
HD

Making 'Toy Story'

1995 Movie
HD

Making 'Nemo'

2003 Movie