Roald Dahl

Roald Dahl

Được biết đến: Writing
Sinh nhật: 1916-09-13
Nơi Sinh: Llandaff, Cardiff, Wales, UK
Còn được Biết đến Như: Роальд Даль, 로얄드 달

Danh Sách Phim Của Roald Dahl